USLUGE

SERVIS BATERIJA
Regeneracija je veoma popularna. 80% svih baterija koje su vremenom izgubile svoj kapacitet su žrtve sulfatizacije, medjutim one se mogu regenerisati stručnim procesima i sa pravom opremom. U našem servisu uspešno otklanjamo sulfate kroz cikluse pulsiranja visoko frekventnih talasa. Ovaj proces vraća kapacitet vašoj bateriji,omogućivši vam da ponovo iskoristitie sulfatizovane i stare baterije.
Produžite životni vek vaših baterija korišćenjem naših visokotehnoloških procesa revitalizacije!
DESULFATIZACIJA BATERIJA
Svakodnevnim korišćenjem baterija u njima se dešava elektrohemijski proces kristalizacije i postepenog taloženja na elektrodama, što dovodi do toga da sprečava bateriju da efikasno akumulira i predaje struju. Kristali koji se stvaraju smanjuju radni kapacitet  baterije odnosno zauzimaju koristan kapacitet baterije. Do skoro nije postojao način da se očiste elektrode od sulfata i povrati kapacitet baterija, medjutim savremenim postupkom koji se naziva desulfatizacija baterija, omogućeno je da se razgrade kristali sulfata. Ovim procesom podiže se kapacitet baterija i do 80-90% maksimalnog kapaciteta, čime imate značajne uštede pri održavanju viljuškara i pre svega produžavanju životnog vek baterijama.Sastavni deo procesa desulfatizacije je sledeći: Najpre vršimo pregled baterije provera postojećeg stanja, gde se utvrdi tačan kapacitet baterije, mehaničko stanje baterije i stanje svake ćelije pojedinačno (napon, gustina elektrolita I otpornost). Ukoliko se nakon uradjene dijagnostike utvrdi da postoje ćelije koje su trajno stradale i koji se našim procesom ne mogu povratiti, potrebno ih je zameniti novim ćelijama odgovarajućeg kapaciteta.

PRIMENA NAŠIH USLUGA

Baterije na kojima radimo revitalizaciju jesu industrijske baterije :

– Trakcione baterije (električni viljuškari)
– Polutrakcione Semi baterije (mašine za čišćenje, dizalice)
– Stacionarne baterije velikih snaga (pošta, telekomunikacije) .

 

ŠTA JE SULFATIZACIJA?

Sulfatizacija je sastavni deo rada baterije koji se dešava prilikom pražnjenja. Kada se baterija počne ponovo puniti, olovni sulfat se ponovo pretvara u aktivnu supstancu. Ukoliko bateriju ne koristimo duži vremenski period, olovni sulfati menjaju svoj oblik i ne mogu se transformisati u aktivnu supstancu prilikom ponovnog punjenja, i tako baterija gubi svoje početne performanse.


ODABIR BATERIJE:

Ako je potrebno definisati bateriju morate imati poznate sledeće podatke:

– Snaga motora

– Napon rada mašine

– vreme neprekidnog rada, t.j. radni ciklus

 

Puna podrška popravke elektronike i hidraulike na viljuškarima!

 

 Izbor ćelije u bateriji i kućišta same baterije zavisi od prostora u viljuškaru ili radnoj mašini.